Keskitetään tulostus hajautetuista konekohtaisista tulostimista keskitettyihin verkkotulostimiin. Saatava kustannussäästö on huomattavan suuri.

Projektit

Rounded Rectangle: Tietotekniikan ammattilainen

Uudenmaan

ATK tietokonetuki Oy

Takaniityntie 7  B 5

05810 HYVINKÄÄ

Puh: 040 080 6096

info@atktietokonetuki.fi

www.atktietokonetuki.fi

Keskitetyn tulostuksen projekti

Käyttöjärjestelmän vaihto -projekti

Windows XP -käyttöjärjestelmän vaihto Windows 7 -käyttöjärjestelmään. Samalla käydään läpi mahdollisesti tarvittavat laitevaihdot ja ohjelmistojen päivitykset.

Projektissa tehdään ensin tarvittavat asennustyöt ja määritykset Windows 7 -käyttöjärjestelmälle, jonka jälkeen asennetaan testikoneet sovituille henkilöille/osastoille järjestelmän testausta varten. Mahdollisten korjausten jälkeen tehdäään pilotointi sovittuihin kohteisiin ja näistä saaduista kokemuksista luodaan lopullinen päivitysprojekti, jonka aikana käyttöjärjestelmän vaihdos toteutetaan kaikille käyttäjille.